Web servisi

Web servisi su web aplikacije koje obezbeđuju određenu elektronsku uslugu putem Interneta. Web servisi se nalaze i izvršavaju na web serveru, a mogu da ih koriste drugi web servisi, web sajtovi ili aplikacije.

Poslovna primenaMnoge organizacije koriste višestruke softverske sisteme za upravljanje podacima i resursima. Velika je verovatnoća da ti sistemi koriste različite programske jezike i različite baze podataka. Ipak, često se javlja potreba da takvi softverski sistemi međusobno komuniciraju i razmenjuju podatke preko interneta. Web servisi su sjajan web alat koji može da realizuje takvu razmenu.

Besplatni web servisiZa vas smo izradili nekoliko besplatnih web servisa koje možete da integrišete u vaš web sajt, web portal ili web aplikaciju. Instalaciju naših web servisa ćete obaviti za samo nekoliko sekundi, kopiranjem jednostavnog HTML koda. Prikaz elemenata svakog web servisa kontrolišete podešavanjem parametara za koje su data detaljna objašnjenja.