Parametri vremenske prognoze

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Web servis Vremenska prognoza možete oblikovati po želji. Izborom odgovarajućih parametara možete izabrati državu i gradove koji će biti uključeni u servis, na kom jeziku će servis biti prikazan, kao i jedinice u kojima će temperature biti prikazane.

Vremensku prognozu formirate pomoću URL parametara prilikom poziva skripte.

Parametri • country - zemlja čiji će gradovi biti prikazani u spisku. Kodovi zemalja u regionu su sledeći:

  • SR - Srbija
  • HR - Hrvatska
  • BK - Bosna i Hercegovina
  • MW - Crna Gora
  • SI - Slovenija
  • MK - Makedonija


 • lang - jezik na kome će biti prikazana vremenska prognoza

  • SR - Srpski jezik


 • unit - jedinice u kojima će biti prikazani parametri vremenske prognoze

  • C - Celzijus
  • F - Farenhajt


 • cities - kodovi gradova koji će biti prikazani u spisku. Kodovi gradova su razvrstani po državama i možete ih pogledati na sledećim stranicama: