Makedonija

Kodovi gradova za web servis Vremenska prognoza

Pošalji komentar

Ocenite članak

Trenutna ocena: 5.00

U web servisu Vremenska prognoza trenutno su obuhvaćeni sledeći gradovi u Makedoniji. Možete izabrati jedan ili više gradova. U slučaju više gradova, kodove gradova razdvojite zapetom (,).

Kodovi gradova: Makedonija0 - Skopje
1 - Berovo
2 - Bitola
3 - Demir Kapija
4 - Gevgelija
5 - Gostivar
6 - Kriva Palanka
7 - Lazaropole
8 - Ohrid
9 - Stip
10 - Tetovo

PrimeriVremenska prognoza za SkopjeUzmimo za primer da želite da prikažete trenutnu temperaturu za određeni grad, neka to bude Skopje. U gore datom spisku, Skopje ima kod 0, tako da ćemo URL parametru cities dodeliti vrednost 0.

<script type="text/javascript" src="http://goodies.magma.rs/weather.php?country=MK&lang=sr&unit=c&cities=0"></script>


Rezultat