Hrvatska

Kodovi gradova za web servis Vremenska prognoza

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

U web servisu Vremenska prognoza trenutno su obuhvaćeni sledeći gradovi u Hrvatskoj. Možete izabrati jedan ili više gradova. U slučaju više gradova, kodove gradova razdvojite zapetom (,).

Kodovi gradova: Hrvatska0 - Zagreb
1 - Baška
2 - Biograd
3 - Buje
4 - Cres
5 - Dubrovnik
6 - Gornji Humac
7 - Karlovac
8 - Korčula
9 - Labin
10 - Mali Lošinj
11 - Mali Ston
12 - Marina
13 - Osijek
14 - Pag
15 - Pula
16 - Rijeka
17 - Rovinj
18 - Slavonski Brod
19 - Split
20 - Šibenik
21 - Zadar


PrimeriVremenska prognoza za ZagrebUzmimo za primer da želite da prikažete trenutnu temperaturu za određeni grad, neka to bude Zagreb. U gore datom spisku, Zagreb ima kod 0, tako da ćemo URL parametru cities dodeliti vrednost 0.

<script type="text/javascript" src="http://goodies.magma.rs/weather.php?country=HR&lang=sr&unit=c&cities=0"></script>


Rezultat