Crna gora

Kodovi gradova za web servis Vremenska prognoza

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

U web servisu Vremenska prognoza trenutno su obuhvaćeni sledeći gradovi u Crnoj gori. Možete izabrati jedan ili više gradova. U slučaju više gradova, kodove gradova razdvojite zapetom (,).

Kodovi gradova: Crna gora0 - Podgorica
1 - Budva
2 - Nikšić
3 - Plevlja
4 - Tivat
5 - Ulcinj

PrimeriVremenska prognoza za PodgoricuUzmimo za primer da želite da prikažete trenutnu temperaturu za određeni grad, neka to bude Podgorica. U gore datom spisku, Podgorica ima kod 0, tako da ćemo URL parametru cities dodeliti vrednost 0.

<script type="text/javascript" src="http://goodies.magma.rs/weather.php?country=MW&lang=sr&unit=c&cities=0"></script>


Rezultat