Vremenska prognoza

Vremenska prognoza je web servis koji možete integrisati u vaš web sajt, web portal ili web aplikaciju. Nije potrebno instaliranje dodatnog softvera, modula ili plaginova. Dovoljno je samo da ubacite jednostavan JavaScript kod u HTML kod vaše web stranice.

Prikaz vremenske prognoze samostalno podešavate pomoću URL parametara prilikom poziva servisa, a njen konačni izgled formirate pomoću jednostavnog CSS-a.

Integracija web servisa Vremenska prognoza u web stranicu<script type="text/javascript" src="http://goodies.magma.rs/weather.php?country=SR&lang=sr&unit=c&cities=0,2,9,14,16,20,25,26,28,7,30"></script>


gde su:

  • country - zemlja čiji gradovi će biti na listi
  • lang - jezik koji se koristi
  • unit - merna jedinica
  • cities - gradovi


Detaljnije o podešavanju ovih parametara možete pročitati u članku Parametri vremenske prognoze.

Kodovi gradova su grupisani po državama i mogu se pronaći u sledećim člancima:Rezultat