Parametri kursne liste

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Formu u kojoj će Kursna lista biti prikazana možete oblikovati po želji, izborom odgovarajućih parametara. Možete izabrati spisak valuta koje će biti prikazane na kursnoj listi, veličinu kursne liste, baznu valutu u odnosu na koju će biti izračunata kursna lista. Po želji, možete prikazati kursnu listu, valutni kalkulator ili oba.

Parametri • currency - Spisak valuta koje ćete prikazati. Za detalje pogledajte članak Oznake valuta.

 • size - Veličina u kojoj će biti prikazana kursna lista. Reguliše veličinu zastave uz svaku valutu i veličinu fonta.

  • small - Mala.
  • normal - Normalna veličina.
  • big - Velika.


 • list - Prikaz kursne liste.

  • 0 - Kursna lista neće biti prikazana. Ovo je podrazumevana vrednost i može se izostaviti.
  • 1 - Prikaži kursnu listu.


 • calculator - Prikaz valutnog kalkulatora.

  • 0 - Valutni kalkulator neće biti prikazan. Ovo je podrazumevana vrednost i može se izostaviti.
  • 1 - Prikaži valutni kalkulator


 • basecurrency - Osnovna valuta u odnosu na koju se generiše kursna lista. Valutni kodovi su prikazani u članku