Oznake valuta

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Web servis Kursna lista podržava valute prikazane na ovoj stranici u sekciji Valutni kodovi. Da biste formirali spisak valuta koje želite da prikažete u vašoj kursnoj listi, izaberite odgovarajuće valutne kodove i razdvojite ih zapetom (,). Potom tako dobijenu vrednost dodelite URL parametru currency.

PrimerUkoliko želite da napravite kursnu listu sa valutama država bivše Jugoslavije, vrednost URL parametra currency ćete formirati na sledeći način:

 • EUR - Evropska monetarna unija
 • BAM - Bosna i Hercegovina
 • HRK - Hrvatska
 • RSD - Srbija


currency=EUR,BAM,HRK,RSD


Obratite pažnju da će valute u kursnoj listi biti prikazane redosledom kojim ste ih naveli uz parametar currency.

Valutni kodovi • AUD - Australija
 • ATS - Austrija
 • BEF - Belgija
 • BAM - Bosna i Hercegovina
 • CZK - Češka Republika
 • DKK - Danska
 • EUR - Evropska monetarna unija
 • FIM - Finska
 • FRF - Francuska
 • GRD - Grčka
 • HRK - Hrvatska
 • IEP - Irska
 • ITL - Italija
 • JPY - Japan
 • CAD - Kanada
 • CNY - Kina
 • KWD - Kuvajt
 • LUF - Luksemburg
 • HUF - Mađarska
 • DEM - Nemačka
 • NOK - Norveška
 • PLN - Poljska
 • PTE - Portugalija
 • RUB - Ruska Federacija
 • USD - SAD
 • ESP - Španija
 • RSD - Srbija
 • CHF - Švajcarska
 • SEK - Švedska
 • GBP - Velika Britanija