Lokalizacija

Pošalji komentar

Ocenite članak

 

Web servis Kursna lista je moguće lokalizovati i tako ga prilagoditi konkretnim potrebama vašeg web sajta ili aplikacije. Ukoliko su vaši klijenti najvećim delom iz Srbije, želite da im prikažete kursnu listu ili valutni kalkulator sa vrednostima valuta prikazanim u odnosu na srpski dinar.

Međutim, tako formirana kursna lista neće biti od velike pomoći klijentima iz npr. Hrvatske ili BiH koji bi verovatno više cenili kursnu listu formiranu u odnosu na HRK ili BAM.

Tečajna lista - Hrvatska, BiH, Slovenija, ...Lokalizacija se vrši pomoću parametra basecurrency koji označava baznu valutu u odnosu na koju se formiraju vrednosti ostalih valuta prikazanih u kursnoj listi.

Za više informacija, posetite sledeće stranice:PrimerŽelimo da web servis Kursna lista lokalizujemo za područje Hrvatske. U listi ćemo prikazati samo podatke za euro, dolar, švajcarski franak i bosansku konvertibilnu marku.

Da bismo to postigli potrebno je podesiti sledeće parametre:

  • currency=eur,usd,chf,bam
  • basecurrency=hrk


<script type="text/javascript" src="http://goodies.magma.rs/currency.php?currency=eur,usd,chf,bam&size=default&calculator=1&list=1&basecurrency=hrk"></script>


Rezultat