Kursna lista

Kursna lista je web servis koji možete integrisati u vaš web sajt, web portal ili web aplikaciju. Ne zahteva instalaciju dodatnog softvera, modula ili plaginova. Dovoljno je samo da ubacite jednostavan JavaScript kod u HTML kod vaše web stranice.

Kursnu listu je moguće lokalizovati izborom bazne valute i tako je prilagoditi za prikaz u različitim državama.

Prikaz kursne liste samostalno podešavate pomoću URL parametara prilikom poziva servisa, a njen konačni izgled formirate pomoću jednostavnog CSS-a.

Integracija web servisa Kursna lista u web stranicu<script type="text/javascript" src="http://goodies.magma.rs/currency.php?currency=eur,usd,chf,gbp,hrk,bam&size=default&calculator=1&list=1&basecurrency=rsd"></script>


gde su:

  • currency - spisak valuta koje ćete prikazati. Za detalje pogledajte članak Oznake valuta
  • size - veličina tabele
  • list - prikaz kursne liste
  • calculator - prikaz valutnog kalkulatora
  • basecurrency - osnovna valuta u odnosu na koju se generiše kursna lista


Detaljnije o podešavanju ovih parametara možete pročitati u članku Parametri kursne liste.

Rezultat