Izrada web servisa

Magma za vas može da izradi web servis po narudžbini. Web servis će biti napravljen po ugovorenoj specifikaciji i baziran na web tehnologijama kao što su PHP, MySQL, JavaScript, HTML.

Ukoliko vaša aplikacija traži centralizovano upravljanje podacima ili razmenu podataka između različitih aplikacija koje nisu međusobno kompatibilne, naši web servisi će omogućiti nesmetan protok podataka. Pri tome zaposleni koji rade sa podacima ne moraju da imaju ikakvo programersko iskustvo.

Čemu služi web servis?Mnoge organizacije koriste višestruke softverske sisteme za upravljanje podacima i resursima. Velika je verovatnoća da ti sistemi koriste različite programske jezike i različite baze podataka. Ipak, često se javlja potreba da takvi softverski sistemi međusobno komuniciraju i razmenjuju podatke preko interneta. Web servisi su sjajan web alat koji može da realizuje takvu razmenu.

Da li mi treba web servis?Ukoliko vaš web portal ili informacioni sistem zahtevaju rad sa podacima koji se automatski prikupljaju ili ažuriraju u nekom vremenskom periodu (na sat, dnevno, nedeljno, ...), ili proizvodni proces podrazumeva očitavanje vrednosti sa različitih senzora i prikaz istih na udaljenim računarima ili mobilnim uređajima, izvanredan alat su web servisi.

Prednosti web servisa  • Centralizovano upravljanje
  • Multiplatformska (cross-platform) razmena podataka pomoću JSON ili XML formata
  • Dostupnost podataka na dekstop i laptop računarima, tablet uređajima i pametnim telefonima.


NaručivanjePosetite naš matični web sajt Magma i putem kontakt obrasca ukratko opišite kakav vam web servis treba. Kontaktiraćemo vas u najkraćem roku.